Sản phẩm / SPEC HELLO

Sơn nước ngoại thất

Sơn nước ngoại thất láng mờ

Là loại sơn mờ, cho bề mặt láng mịn, màu sắc phong phú, bền đẹp, với bộ sưu tập 888/1001 màu, sơn cho độ che phủ cao, có tính năng chống thấm tốt, chống lại sự sinh trưởng của rong rêu và nấm mốc. Dễ sử dụng, thích hợp cho việc trang trí và bảo quản bề mặt tường ngoại thất.

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI:
- Độ che phủ cao
- Láng mịn
- Chùi rửa được
- Chống nấm mốc và rong rêu

ĐỘ PHỦ:
- Gốc A: 09 - 11 m2/ L/ lớp
- Gốc D: 10 - 12 m2/ L/ lớp
- Gốc P: 10 - 12 m2/ L/ lớp
- Gốc T: 10 - 12 m2/ L/ lớp

Sơn ngoại thất Spec Hello Fast Exterior
Trở về

Các loại sơn khác

http://www.spec.vn/
http://www.spec.vn/catalog/view/theme/